A113

Chery No Comments » February 6th 2015

Թափքի տեսակը հետչբեք
Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) 83/6000
Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) -
Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) -

Click here to read more.. »

Easter 2.0

Chery No Comments » February 4th 2015

Թափքի տեսակը սեդան
Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) 125/6000
Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) 13,5
Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) 621

Click here to read more.. »

QQ 613

Chery No Comments » January 24th 2015

Թափքի տեսակը սեդան
Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) 83/6000
Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) -
Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) 500/1000

Click here to read more.. »

QQ 308

Chery No Comments » January 24th 2015

Թափքի տեսակը հետչբեք
Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) 52/6000
Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) 18,5
Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) 190/480

Click here to read more.. »

Flagcloud

Chery No Comments » January 17th 2015

Թափքի տեսակը սեդան
Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) 116/6000
Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) 10,5
Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) 550

Click here to read more.. »

Easter Cross 2.4

Chery No Comments » January 15th 2015

Թափքի տեսակը մինիվեն
Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) 129/5500
Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) -
Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) -

Click here to read more.. »

QQ 611

Chery No Comments » January 15th 2015

Թափքի տեսակը սեդան
Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) 68/6000
Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) -
Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) 500/1000

Click here to read more.. »

Eastar 1.8

Chery No Comments » January 14th 2015

Թափքի տեսակը սեդան
Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) 132/5750
Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) -
Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) 621

Click here to read more.. »

Eastar 2.0

Chery No Comments » January 13th 2015

Chery  Eastar 2.0

Թափքի տեսակը սեդան
Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) 129/5500
Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) 13,5
Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) 621

Click here to read more.. »

Tiggo 2.4

Chery No Comments » January 12th 2015

Chery  Tiggo 2.4

Թափքի տեսակը ունիվերսալ արտաճանապարհային
Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) 129/5500
Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) 10,5
Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) 520

Click here to read more.. »