Malibu Maxx 3.5

Chevrolet No Comments » February 6th 2015

Chevrolet  Malibu Maxx 3.5

Թափքի տեսակը հետչբեք
Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) 220/5800
Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) -
Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) 646/1161

Click here to read more.. »

Silverado 2500HD Crew Cab

Chevrolet No Comments » February 4th 2015

Chevrolet  Silverado 2500HD Crew Cab

Թափքի տեսակը պիկապ
Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) 358/5400
Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) -
Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) -

Click here to read more.. »

Monte Carlo 3.5

Chevrolet No Comments » February 4th 2015

Chevrolet  Monte Carlo 3.5

Թափքի տեսակը կուպե
Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) 214/5800
Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) -
Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) 447

Click here to read more.. »

Malibu 3.6

Chevrolet No Comments » February 4th 2015

Chevrolet  Malibu 3.6

Թափքի տեսակը սեդան
Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) 256/6300
Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) -
Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) 428

Click here to read more.. »

Cobalt 2.4

Chevrolet No Comments » February 4th 2015

Chevrolet  Cobalt 2.4

Թափքի տեսակը կուպե
Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) 174/5800
Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) -
Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) 394

Click here to read more.. »

Tahoe 6.0 Hybrid

Chevrolet No Comments » February 3rd 2015

Թափքի տեսակը ունիվերսալ արտաճանապարհային
Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) 337/5100
Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) -
Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) 1708/3084

Click here to read more.. »

HHR 2.2

Chevrolet No Comments » February 3rd 2015

Chevrolet  HHR 2.2

Թափքի տեսակը մինիվեն
Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) 151/5600
Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) -
Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) 714/1787

Click here to read more.. »

Suburban 5.3

Chevrolet No Comments » February 3rd 2015

Chevrolet  Suburban 5.3

Թափքի տեսակը ունիվերսալ արտաճանապարհային
Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) 314/5200
Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) -
Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) 1297/3891

Click here to read more.. »

Cobalt 2.2

Chevrolet No Comments » February 2nd 2015

Chevrolet  Cobalt 2.2

Թափքի տեսակը սեդան
Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) 150/5600
Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) -
Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) 394

Click here to read more.. »

HHR 2.4

Chevrolet No Comments » February 2nd 2015

Chevrolet  HHR 2.4

Թափքի տեսակը մինիվեն
Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) 170/6200
Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) 9,1
Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) 430/960

Click here to read more.. »