Odyssey 2.4

Honda No Comments » February 6th 2015

Honda  Odyssey 2.4

Թափքի տեսակը մինիվեն
Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) 190/6800
Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) -
Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) -

Click here to read more.. »

Stream 1.8

Honda No Comments » February 6th 2015

Honda  Stream 1.8

Թափքի տեսակը մինիվեն
Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) 140/6300
Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) -
Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) -

Click here to read more.. »

Elysion 3.5

Honda No Comments » February 5th 2015

Honda  Elysion 3.5

Թափքի տեսակը մինիվեն
Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) 301/6200
Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) -
Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) -

Click here to read more.. »

Life 0.7

Honda No Comments » February 5th 2015

Honda  Life 0.7

Թափքի տեսակը հետչբեք
Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) 64/6000
Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) -
Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) -

Click here to read more.. »

Civic 1.8i-VTEC

Honda No Comments » February 4th 2015

Թափքի տեսակը հետչբեք
Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) 140/6300
Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) 8,9
Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) 456/1352

Click here to read more.. »

StepWgn 2.0

Honda No Comments » February 3rd 2015

Թափքի տեսակը մինիվեն
Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) 155/6000
Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) -
Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) -

Click here to read more.. »

Civic 2.2i-CTDi

Honda No Comments » February 2nd 2015

Honda  Civic 2.2i-CTDi

Թափքի տեսակը հետչբեք
Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) 140/4000
Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) 8,6
Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) 456/1352

Click here to read more.. »

Edix 2.0

Honda No Comments » February 2nd 2015

Honda  Edix 2.0

Թափքի տեսակը մինիվեն
Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) 156/6500
Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) -
Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) 439/1049

Click here to read more.. »

CR-V 2.0i-VTEC

Honda No Comments » January 31st 2015

Honda  CR-V 2.0i-VTEC

Թափքի տեսակը ունիվերսալ արտաճանապարհային
Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) 150/6200
Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) 10,2
Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) 524/1532

Click here to read more.. »

Odyssey 2.4

Honda No Comments » January 31st 2015

Թափքի տեսակը մինիվեն
Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) 160/5500
Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) -
Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) -

Click here to read more.. »