H3 3.7

HUMMER No Comments » January 31st 2010

HUMMER  H3 3.7

Թափքի տեսակը ունիվերսալ արտաճանապարհային
Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) 245/5600
Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) -
Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) 835/1577

Click here to read more.. »

H2 6.2

HUMMER No Comments » January 20th 2010

HUMMER  H2 6.2

Թափքի տեսակը ունիվերսալ արտաճանապարհային
Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) 398/5700
Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) -
Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) 1133/2452

Click here to read more.. »

H2 6.2

HUMMER No Comments » January 17th 2010

HUMMER  H2 6.2

Թափքի տեսակը պիկապ
Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) 398/5700
Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) -
Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) -

Click here to read more.. »

H3 5.3

HUMMER No Comments » January 4th 2010

HUMMER  H3 5.3

Թափքի տեսակը ունիվերսալ արտաճանապարհային
Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) 305/5200
Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) -
Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) 835/1577

Click here to read more.. »