27175

Izh No Comments » February 4th 2015

Izh  27175

Թափքի տեսակը պիկապ
Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) 73/5300
Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) -
Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) -

Click here to read more.. »

Lada 24041

Izh No Comments » February 2nd 2015

Թափքի տեսակը սեդան
Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) 73/5300
Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) 17,0
Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) 375/1430

Click here to read more.. »