3 Sport 2.0 MZR

Mazda No Comments » February 6th 2015

Mazda  3 Sport 2.0 MZR

Թափքի տեսակը հետչբեք
Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) 150/6500
Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) 9,1
Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) 346/1285

Click here to read more.. »

Serum Wagon 0.7

Mazda No Comments » February 6th 2015

Թափքի տեսակը հետչբեք
Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) 49/5800
Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) -
Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) -

Click here to read more.. »

Roadster

Mazda No Comments » February 5th 2015

Mazda  Roadster

Թափքի տեսակը կաբրիոլետ
Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) 170/6700
Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) -
Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) 150

Click here to read more.. »

6 Sport Kombi 1.8 MZR

Mazda No Comments » February 4th 2015

Mazda  6 Sport Kombi 1.8 MZR

Թափքի տեսակը ունիվերսալ
Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) 120/5500
Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) 11,7
Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) 519/1751

Click here to read more.. »

B4000 double cab

Mazda No Comments » February 4th 2015

Mazda  B4000 double cab

Թափքի տեսակը պիկապ
Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) 209/5250
Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) -
Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) -

Click here to read more.. »

Atenza 2.5

Mazda No Comments » February 2nd 2015

Mazda  Atenza 2.5

Թափքի տեսակը սեդան
Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) 170/6000
Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) -
Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) 519

Click here to read more.. »

CX-7 2.3 MZR DISI

Mazda No Comments » February 2nd 2015

Mazda  CX-7 2.3 MZR DISI

Թափքի տեսակը ունիվերսալ արտաճանապարհային
Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) 260/5500
Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) 8,0
Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) 455/1348

Click here to read more.. »

AZ Offroad 0.7

Mazda No Comments » February 1st 2015

Mazda  AZ Offroad 0.7

Թափքի տեսակը ունիվերսալ արտաճանապարհային
Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) 64/6500
Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) -
Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) -

Click here to read more.. »

2 1.4 MZ-CD Sport

Mazda No Comments » February 1st 2015

Mazda  2 1.4 MZ-CD Sport

Թափքի տեսակը հետչբեք
Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) 68/4000
Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) 15,5
Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) 250/787

Click here to read more.. »

6 Sport Kombi 2.5 MZR

Mazda No Comments » January 31st 2015

Mazda  6 Sport Kombi 2.5 MZR

Թափքի տեսակը ունիվերսալ
Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) 170/6000
Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) 8,3
Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) 519/1751

Click here to read more.. »