911 Carrera S

Porsche No Comments » February 5th 2015

Porsche  911 Carrera S

Թափքի տեսակը կուպե
Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) 385/6500
Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) 4,5
Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) 135

Click here to read more.. »

Cayenne

Porsche No Comments » February 3rd 2015

Porsche  Cayenne

Թափքի տեսակը ունիվերսալ արտաճանապարհային
Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) 290/6200
Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) 8,1
Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) 540/1770

Click here to read more.. »

Boxter

Porsche No Comments » February 1st 2015

Porsche  Boxter

Թափքի տեսակը կաբրիոլետ
Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) 245/6500
Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) 6,1
Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) 280

Click here to read more.. »

911 Carrera 4 Cabriolet

Porsche No Comments » February 1st 2015

Թափքի տեսակը կաբրիոլետ
Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) 345/6500
Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) 5,2
Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) 105

Click here to read more.. »

911 Carrera Cabriolet

Porsche No Comments » January 31st 2015

Porsche  911 Carrera Cabriolet

Թափքի տեսակը կաբրիոլետ
Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) 345/6500
Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) 5,1
Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) 135

Click here to read more.. »

Cayenne Turbo

Porsche No Comments » January 29th 2015

Porsche  Cayenne Turbo

Թափքի տեսակը ունիվերսալ արտաճանապարհային
Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) 500/6000
Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) 5,1
Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) 540/1770

Click here to read more.. »

Cayman

Porsche 1 Comment » January 24th 2015

Porsche  Cayman

Թափքի տեսակը կուպե
Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) 245/6500
Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) 6,1
Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) 410

Click here to read more.. »

911 GT2

Porsche No Comments » January 24th 2015

Porsche  911 GT2

Թափքի տեսակը կուպե
Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) 530/6500
Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) 3,7
Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) 105

Click here to read more.. »

911 Carrera S Cabriolet

Porsche No Comments » January 24th 2015

Porsche  911 Carrera S Cabriolet

Թափքի տեսակը կաբրիոլետ
Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) 385/6500
Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) 4,9
Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) 135

Click here to read more.. »

Cayman S

Porsche No Comments » January 24th 2015

Porsche  Cayman S

Թափքի տեսակը կուպե
Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) 295/6250
Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) 5,4
Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) 410

Click here to read more.. »