Ibiza 1.9 TDI

SEAT No Comments » February 5th 2015

SEAT  Ibiza 1.9 TDI

Թափքի տեսակը հետչբեք
Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) 105/4000
Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) 10,6
Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) 292

Click here to read more.. »

Cordoba 1.2 12V

SEAT No Comments » February 5th 2015

SEAT  Cordoba 1.2 12V

Թափքի տեսակը սեդան
Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) 70/5400
Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) 14,7
Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) 485/1140

Click here to read more.. »

Ibiza 1.4 16V

SEAT No Comments » February 4th 2015

SEAT  Ibiza 1.4 16V

Թափքի տեսակը հետչբեք
Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) 85/5000
Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) 12,2
Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) 292

Click here to read more.. »

Alhambra 1.9 TDI

SEAT No Comments » February 3rd 2015

SEAT  Alhambra 1.9 TDI

Թափքի տեսակը մինիվեն
Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) 115/4000
Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) 13,7
Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) 256/2610

Click here to read more.. »

Toledo 1.8 TSI

SEAT No Comments » February 3rd 2015

SEAT  Toledo 1.8 TSI

Թափքի տեսակը հետչբեք
Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) 160/5000
Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) 8,5
Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) 500

Click here to read more.. »

Leon 1.4

SEAT No Comments » February 2nd 2015

SEAT  Leon 1.4

Թափքի տեսակը հետչբեք
Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) 85/5000
Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) 13,7
Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) 341/1166

Click here to read more.. »

Altea XL 2.0 TDI

SEAT No Comments » February 2nd 2015

SEAT  Altea XL 2.0 TDI

Թափքի տեսակը մինիվեն
Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) 170/4200
Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) 8,7
Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) 532/1604

Click here to read more.. »

Cordoba 1.4 16V

SEAT No Comments » February 1st 2015

SEAT  Cordoba 1.4 16V

Թափքի տեսակը սեդան
Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) 85/5000
Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) 12,4
Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) 485/1140

Click here to read more.. »

Ibiza SC 1.4 TDI

SEAT No Comments » January 31st 2015

SEAT  Ibiza SC 1.4 TDI

Թափքի տեսակը հետչբեք
Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) 80/4000
Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) 12,9
Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) 284

Click here to read more.. »

Leon 2.0 FSI

SEAT No Comments » January 30th 2015

SEAT  Leon 2.0 FSI

Թափքի տեսակը հետչբեք
Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) 150/6000
Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) 9,4
Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) 341/1166

Click here to read more.. »